Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie

AKTUALNOŚCI

Harmonogram zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie informuje,że aktualny harmonogram zajęć dla słuchaczy Liceum, Szkoły Policealnej oraz uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  dostępny jest pod adresem:

plan.cku.chelm.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chełm
Szkoła policealna
Liceum
kursy doskonalące
Kursy doskonalące
kurs maturalny
Kursy maturalne