Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie

UWAGA!

KONFERENCJA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 DLA SŁUCHACZY KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ odbędzie się w dniu 4 września 2020 r., godz. 15:00, sala nr 14

UWAGA! SŁUCHACZE KL. 1LGa / SEMESTR I liceum ogólnokształcącego

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 odbędzie się w dniu 11 września 2020 r., godz. 15:00, sala nr 13

UWAGA!!! SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ KL. 2BHP / SEMESTR III

W terminie do dnia 15 września 2020 r. należy złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w styczniu 2021 r.

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego oznaczać będzie brak możliwości uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej (art. 44za ust. 3 ustawy o systemie oświaty)

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie informuje,że aktualny harmonogram zajęć dla słuchaczy Liceum, Szkoły Policealnej oraz uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  dostępny jest pod adresem:

plan.cku.chelm.pl

UWAGA!

UWAGA!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chełm
Szkoła policealna
Liceum
kursy doskonalące
Kursy doskonalące
kurs maturalny
Kursy maturalne