Czekamy na Ciebie! Już dziś zapisz się do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie, zdobywaj wiedzę oraz nowe kwalifikacje

Zapraszamy do podjęcia bezpłatnej nauki w naszych szkołach. Od semestru letniego 2020 roku dla nowych słuchaczy oferujemy:
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

  • technik fotografii i multimediów
  • technik usług fryzjerskich
  • technik usług kosmetycznych
  • technik górnictwa podziemnego
  • kucharz

Szkoła policealna:

  • florysta

Liceum Ogólnokształcące:

  • klasa pierwsza

Więcej informacji można uzyskać poprzez:

  1. kontakt telefoniczny: 825631285
  2. mailowy: ckuchelm@interia.pl, sekretariat@cku.chelm.pl
  3. formularz na zakładce: Kontakt (Formularz kontaktowy)
U NAS… Nauka jest całkowicie za darmo!