UWAGA!!! SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ KL. 2BHP / SEMESTR III

UWAGA!!! SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ KL. 2BHP / SEMESTR III

W terminie do dnia 15 września 2020 r. należy złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w styczniu 2021 r.

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego oznaczać będzie brak możliwości uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej (art. 44za ust. 3 ustawy o systemie oświaty).