Przy­łbi­ce ochron­ne z pra­cow­ni krawieckiej

Umie­jęt­no­ści kra­wiec­kie przy­da­ją się w każ­dej sytu­acji, jest to fach na cza­sie. Kur­sant­ki z pra­cow­ni kra­wiec­kiej wyko­na­ły przy­łbi­ce ochron­ne dla pra­cow­ni­ków CKZiU.