Egza­min zali­cze­nio­wy KKZ

UWAGA!

W dniu 20 grud­nia 2020 roku, godz. 10.00, w sali nr 20
odbę­dzie się egza­min zali­cze­nio­wy dla uczest­ni­ków
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH