KKZ AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Technik fotografii i multimediów
Symbol cyfrowy zawodu: 343105
Kwalifikacja: AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 560
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy fotografii
  • Rejestracja obrazu
  • Obróbka i publikacja obrazu
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk podania
  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po otrzymaniu skierowania)
  • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
nazwisko
imię