KKZ BPO.02. Ochrona osób i mienia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Symbol cyfrowy zawodu: 541315
Kwalifikacja: BPO.02 – Ochrona osób i mienia
Czas trwania: 3 lub 4 semestry
Liczba godzin: 860
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Organizowanie ochrony osób
 • Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia
 • Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
 • Realizowanie ochrony transportowanego mienia
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ BPO.02. Ochrona osób i mienia
nazwisko
imię