Deklaracje – egzaminy

Egzamin maturalny 2019r.

Deklaracja 1a , dla:
 1. słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
 2. absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018
 3. absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
Deklaracja 1b , dla:
 1. absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 albo absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
 2. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
 4. osoby, która po 1 września 2018 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
Deklaracja 1c , dla:
 1. absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) ,
Deklaracja 1d , dla:
 1. absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
 2. absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
Deklaracja 1e , dla:
 1. absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
 2. absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
 3. osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Egzamin zawodowy 2019r.