KKZ EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Technik rachunkowości
Symbol cyfrowy zawodu: 431103
Kwalifikacja: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 450
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy ekonomii i statystyki
  • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
  • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk podania
  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
  • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
nazwisko
imię