KKZ ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: elektryk
Symbol cyfrowy zawodu: 741103
Kwalifikacja: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 470
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy elektrotechniki
  • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
  • Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk podania
  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po otrzymaniu skierowania)
  • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
nazwisko
imię