KKZ FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Fryzjer
Symbol cyfrowy zawodu: 514101
Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
Czas trwania: 2 lub 3 semestry
Liczba godzin: 550
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy fryzjerstwa
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
 • Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur
 • Trwałe odkształcanie włosów
 • Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
 • Zmiana koloru włosów
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po otrzymaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
nazwisko
imię