KKZ GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Górnik eksploatacji podziemnej
Symbol cyfrowy zawodu: 811101
Kwalifikacja: GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż
Czas trwania: 2 lub 3 semestry
Liczba godzin: 520
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy techniki w górnictwie podziemnym
  • Podstawy górnictwa podziemnego
  • Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych
  • Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
  • Wydobywanie kopalin
  • Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych
  • Język obcy zawodowy

  Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk podania
  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
  • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
nazwisko
imię