KKZ HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Sprzedawca
Symbol cyfrowy zawodu: 522301
Kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 530
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy handlu
  • Organizowanie sprzedaży
  • Sprzedaż towarów
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk podania
  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po otrzymaniu skierowania)
  • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
nazwisko
imię