KKZ HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Kucharz
Symbol cyfrowy zawodu: 512001
Kwalifikacja: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Czas trwania: 2 lub 3 semestry
Liczba godzin: 520
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy gastronomii
 • Przyjmowanie i magazynowanie żywności
 • Przygotowanie dań
 • Wydawanie dań
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
nazwisko
imię