KKZ INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: technik informatyk
Symbol cyfrowy zawodu: 351203
Kwalifikacja: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 360
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
nazwisko
imię