Kadra

 • Dyrektor  – dr Robert Szynaka
 • Główna księgowa – Krystyna Jasina

W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych jest 22 nauczycieli. Wielu z nich posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

 • Brzezińska Barbara – przedmioty zawodowe odzieżowe
 • Dąbrowska-Czerniej Magdalena – przedmioty zawodowe kosmetyczne
 • Frąc Krystyna – przedmioty zawodowe odzieżowe
 • Grzesiuk Marta – język angielski
 • Jegorow Dorota – matematyka, przedmioty zawodowe spedycyjne
 • Jędraczka Zofia – przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • Jędrzejewska Anna – chemia
 • Kargul Przemysław – przedmioty fotograficzne
 • Kautsch Adam – przedmioty zawodowe spedycja, transport
 • Kostecka Jolanta – przedmioty ekonomiczne
 • Kostecka Lilianna – biologia
 • Lalik Agnieszka – historia
 • Lisiecka Ewa – przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • Łusiak Piotr – przedmioty prawnicze
 • Mazurek Anna – bibliotekarz
 • Olszanowski Grzegorz – matematyka, informatyka
 • Semeniuk Jacek – geografia
 • Szuryga Iwona – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Szynaka Robert – język polski, dyrektor
 • Trela Kinga – wiedza o społeczeństwie
 • Wołoszczuk Jacek – przedmioty zawodowe bhp
 • Worlicka-Kądziela Renata – przedmioty zawodowe fryzjerskie

Pracownicy administracji i obsługi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie

Administracja

 • Krystyna Jasina
 • Kaliszczuk Bartłomiej
 • Marzena Góźdź
 • Kinga Trela
 • Ewa Wielątek
 • Małgorzata Pudło-Kozik

Obsługa

 • Marzanna Betiuk
 • Anna Dubicka
 • Piotr Grabowiec
 • Kaliszczuk Bartłomiej
 • Artur Nagórny
 • Stanisław Wepa