Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa

ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm
tel. 82 563-12-85
NIP: 563-152-24-08, REGON 110141497
email: ckuchelm@interia.pl, sekretariat@cku.chelm.pl

Kontakt z Nami
Kontakt
nazwisko
imię