KKZ MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Operator obrabiarek skrawających
Symbol cyfrowy zawodu: 722307
Kwalifikacja: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Czas trwania: 2 lub 3 semestry
Liczba godzin: 550
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
 • Przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki
 • Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
 • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
nazwisko
imię