KKZ MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Ślusarz
Symbol cyfrowy zawodu: 722204
Kwalifikacja: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Czas trwania: 2 lub 3 semestry
Liczba godzin: 550
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po otrzymaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
nazwisko
imię