KKZ MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Krawiec
Symbol cyfrowy zawodu: 753105
Kwalifikacja: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Czas trwania: 2 lub 3 semestry
Liczba godzin: 500
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy odzieżownictwa
  • Projektowanie wyrobów odzieżowych
  • Wykonywanie wyrobów odzieżowych
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk podania
  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po otrzymaniu skierowania)
  • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
nazwisko
imię