Oferta dla instytucji

WYNAJĘCIE SAL

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie znajduje się w odległości nie więcej niż 2 km od Dworca Głównego PKP i przystanków PKS/BUS/MPK.

Sale szkoleniowe mogą być udostępniane przez 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00

SALE SZKOLENIOWE

Dostępność sal szkoleniowych jest do uzgodnienia z organizatorem szkolenia, z możliwością ich wykorzystania co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia. Szkoła dysponuje 4 pracowniami komputerowymi (2 x po 10 stanowisk, 1 x 15 stanowisk i 1x 24 stanowiska uczniowskie) oraz 12 salami dydaktycznymi (w tym 2 x aule na 100 osób) z dostępem do internetu bezprzewodowego.

W każdej sali znajdują się:

  • ławki/stoliki uczniowskie,
  • biurko dla wykładowcy,
  • ekran projekcyjny.

Dodatkowe wyposażenie może stanowić laptop i projektor multimedialny oraz flipchart.

W każdej sali istnieje możliwość zorganizowania punktu gastronomicznego na poczęstunek kawowy.

Placówka zapewni osobę odpowiedzialną za zainstalowanie i działanie sprzętu komputerowego przez cały czas trwania szkolenia.

Przed salą szkoleniową umożliwiamy zorganizowanie miejsca, gdzie dostępne będą:

  • lista obecności
  • materiały szkoleniowe i dokumenty do wypełnienia których zobowiązani są uczestnicy szkoleń.

WIZUALIZACJA

CKU zamieszcza informację o organizowaniu szkolenia przy wejściu do budynku oraz zapewnia oznakowanie drogi prowadzącej do sali, w której odbywają się zajęcia.

CKU rozwiesza plakaty przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali szkoleniowej na każdym szkoleniu.

Istnieje także możliwość zamieszczenia stosownych ogłoszeń na stronie internetowej www.cku.chelm.pl