KKZ OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Florysta
Symbol cyfrowy zawodu: 343203
Kwalifikacja: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 560
Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ogrodnictwa
 • Prowadzenie produkcji sadowniczej
 • Prowadzenie produkcji warzywnej
 • Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
 • Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
 • Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych
nazwisko
imię