Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do następujących oddziałów:
 • wypełniony druk podania
 • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wypełniony druk podania
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • wypełniony druk podania
 • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego/egzaminu po ósmej klasie
 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • świadectwa promocyjne z innych szkół (w przypadku słuchaczy ubiegających się o przyjęcie na semestry różne)