KKZ SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Technik logistyk
Symbol cyfrowy zawodu: 333107
Kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 450
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy logistyki
  • Organizowanie pracy magazynu
  • Przechowywanie zapasów
  • Przyjmowanie i wydawanie zapasów
  • Zabezpieczanie majątku
  • Obsługiwanie klientów i kontrahentów
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ SPL.01. Obsługa magazynów
nazwisko
imię