KKZ SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali
Symbol cyfrowy zawodu: 333106
Kwalifikacja: SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 440
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy eksploatacji portów i terminali
  • Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  • Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
nazwisko
imię