KKZ SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zawód: Technik spedytor
Symbol cyfrowy zawodu: 333108
Kwalifikacja: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Czas trwania: 4 semestry
Liczba godzin: 884
Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy spedycji
  • Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
  • Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
  • Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
  • Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
  • Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
  • Język obcy zawodowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk podania
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: KKZ SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
nazwisko
imię