Technik administracji

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: Technik administracji
Symbol cyfrowy zawodu: 334306
Kwalifikacja: AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Czas trwania: 4 semestry
System nauki: zaoczny (piątek-sobota)

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

  • Język angielski w administracji
  • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  • Podstawy prawa cywilnego
  • Podstawy prawa pracy
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Podstawy finansów publicznych
  • Wykonywanie pracy biurowej
  • Zarządzanie w jednostce
  • Postępowanie w administracji