Technik administracji

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: Technik administracji
Symbol cyfrowy zawodu: 334306
Kwalifikacja: AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Czas trwania: 4 semestry
System nauki: zaoczny (piątek-sobota)

Przedmioty w kształceniu zawodowym: