Technik bhp

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: Technik bhp
Symbol cyfrowy zawodu: 325509
Kwalifikacja:
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Czas trwania: 3 semestry
System nauki: zaoczny (piątek-sobota)

Przedmioty w kształceniu zawodowym: