Technik bhp

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: Technik bhp
Symbol cyfrowy zawodu: 325509
Kwalifikacja:
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Czas trwania: 3 semestry
System nauki: zaoczny (piątek-sobota)

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

  • Podstawy prawa pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Język angielski zawodowy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy