Technik usług kosmetycznych

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: Technik usług kosmetycznych
Symbol cyfrowy zawodu: 514207
Kwalifikacje:

  • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Czas trwania: 4 semestry
System nauki: zaoczny (piątek-sobota)

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

Wymagane dokumenty

  • wypełniony druk podania
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
  • dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: technik usług kosmetycznych
nazwisko
imię