Technik usług kosmetycznych

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: Technik usług kosmetycznych
Symbol cyfrowy zawodu: 514207
Kwalifikacje:

 • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Czas trwania: 4 semestry
System nauki: zaoczny (piątek-sobota)

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Język angielski w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Wymagane dokumenty

 • wypełniony druk podania
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • dowód osobisty (do wglądu)
Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne, a oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania
Zgłoszenie rekrutacyjne: technik usług kosmetycznych
nazwisko
imię